Nyheter

Bygger motorväg i Storbritannien

Skanska UK har skrivit kontrakt med brittiska Highways Agency om byggen för att förbättra trafikplats 19 på motorväg M1, en viktig knutpunkt i Storbritannien. Kontraktet är värt omkring runt 1,3 miljarder kronor.

Arbetet omfattar byggen för att underlätta trafikflödena vid knutpunkterna för M1, M6 och A14. Det kommer också att innebära förbättringsarbeten av tre lokala vägar. Syftet är en ökad säkerhet och mer tillförlitliga resvägar.

Arbetet påbörjas i januari 2014 och beräknas vara klart i slutet av 2016 eller början av 2017.