Nyheter

Bygger ny sjukhusbyggnad i Karlskrona

Skanska har tecknat avtal med Landstinget i Blekinge om att uppföra en ny sjukhusbyggnad. Bild: Tengbom.
Skanska har tecknat avtal med Landstinget Blekinge om att bygga en ny sjukhusbyggnad vid Blekingesjukhuset, Karlskrona. 

Kontraktet är värt cirka 330 miljoner kronor.

Skanskas uppdrag innefattar uppförande av en sju våningar hög byggnad om drygt 12 000 kvadratmeter primärt avsedd för vård- och laboratorieverksamhet.

Den nya byggnaden är en del i Landstinget Blekinges stora satsning på investeringar i fastigheter under åren 2017 och 2021. Den största delen kommer att gå till nybyggnationer på sjukhusområdena i länet.

Byggnadsarbetena påbörjas i februari 2018 och avsikten är att den nya byggnaden ska stå klar i februari 2020.