Nyheter

Bygger nytt badhus i anrik byggnad

Mikael Ichu, projektledare på Ebab, Karin Westling, projektansvarig på Stockholms stads fastighetskontor och Johan Meyer, produktionschef på Peab.

Ett nytt badhus ska byggas vägg i vägg med det nya biblioteket, innergårdarna ska omvandlas till nya våningsplan – och på taket blir det nya fläktrum. Det är ingen liten ombyggnad som Medborgarhuset i Stockholm genomgår.
– Det är ett väldigt komplext bygge, det råder det inget tvivel om, säger Karin Westling på Stockholms stads fastighetskontor.

På Medborgarplatsen på Södermalm pågår en stor renovering och ombyggnad av Medborgarhuset, som ska bli en mer attraktiv och tillgänglig mötesplats. Stockholm stads fastighetskontor tar ett helhetsgrepp om byggnaden från 1939.

– En anledning till den omfattande ombyggnaden är att Stockholm stad behöver större ytor till barn- och ungdomar där de kan erbjuda bibliotek, kulturskola och idrottsmöjligheter, säger Karin Westling, projektansvarig för ombyggnationen hos beställaren.

Samtidigt har huset länge varit i behov av en upprustning.

– Den senaste renoveringen ägde rum på 80-talet, men det har inte utförts någon övergripande genomgång av de konstruktiva delarna.

2016 klubbade kommunfullmäktige igenom miljardprojektet.

Peab har upphandlats som entreprenörer, och projektet drivs som en samverkansentreprenad.

– Det här är ett sådant komplext projekt så jag tror inte det hade fungerat att jobba på något annat sätt än med samverkan, säger Johan Meyer, produktionschef på Peab, som varit med i projekteringen redan från början.

Ebab är en annan av parterna.

– Under projektets gång har vi till exempel samverkat kring att hitta produktionsmetoder som blir billigare. Det här är ett komplicerat projekt där vi vet att det kan uppstå fördyringar, då är det bra om vi också kan hitta billigare lösningar, säger Mikael Ichu, extern projektledare på Ebab.

Medborgarhuset är kanske mest känt för Forsgrenska badet, som har huserat i en av de tre flyglarna sedan starten 1939. Just ombyggnaden av badet är en av de stora utmaningarna. Inte bara badet i sig utan även anpassningen till de övriga verksamheterna, där ett bibliotek ligger vägg i vägg med simhallen och en idrottshall byggs våningen ovanför.

– Klimatskärmen är viktig. Fuktig simhall och bibliotek är ingen lätt kombination, säger Mikael Ichu.

Den gamla simhallen blåstes ur helt, ett arbete som har fått ske med mycket varsam hand då Medborgarhuset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader och måste utvecklas med stor varsamhet för de kulturhistoriska värdena.

– Vi har spräckt berg eftersom vi inte får spränga. Allt är nytt ända ner till gruset, vi har gjutit ny stomme och nytt golv samt en ny bassäng i det befintliga skalet, berättar Johan Meyer.

– Man kan säga att vi byggt ett nytt badhus i en befintlig byggnad, säger Karin Westling.

Simhallen utökats från två till tre bassänger. Den stora bassängen är kaklad och provtryckt medan man väntar på att betongen ska torka i de två mindre.

– Vi fyllde den stora bassängen med vatten under tio dagar för att se att den höll tätt. Då var det flera i projektet som passade på att provbada, berättar Johan Meyer.

Även om mycket fokus har legat på själva badet så pågår många andra utmanande delprojekt. Totalt ska det tillskapas 3000 nya kvadratmeter lokalyta. Detta gör man genom att bygga in de gamla innergårdarna och förse dem med nya ”halva” våningsplan, där andra halvan ska utgöras av öppna ljusgårdar. Dessutom har den gamla takvåningen rivits och gett plats åt nya fläktrum och ett nytt koppartak. Alla fönster ska bytas, det blir nya hissar i hela huset och flera nya entréer både i gatuplan och tunnelbaneplan. Som mest kommer runt 200 yrkesarbetare och 15 tjänstemän att jobba i projektet.

Byggarbetsplatsen, som ligger mitt i Södermalms nöjeskvarter, är dold bakom ett stort plank och byggställningar, samt täckt av ett gigantiskt väderskydd på taket. Denna inkapsling, som dämpar buller och insyn, har bidragit till en viss anonymitet.

– Byggplanket gör verksamheten lite mer osynligt för allmänheten. Det är inte många som tänker på vad som pågår bakom planket. Det kommer fortfarande folk som vill lämna tillbaka böcker till biblioteket, som inte märkt att det har stängt, berättar Karin Westling.

Det spekuleras i om väderskyddet på taket skulle kunna utgöra något slags rekord.

– Spännvidden är på 46 meter så det sägs att det här är Nordens största tält. Tältet är uppdelat i niometerssektioner som är skjutbara på skenor, säger Johan Meyer.

Hela huset har varit stängt och hyresgäster har fått flytta ut medan renoveringen pågår. Installationer är en stor del av huset eftersom det rymmer så många olika verksamheter med olika behov. Utöver simhall, idrottshall och bibliotek finns restauranger, kontor och teaterverksamhet i lokalerna.

– Det hade inte gått att bygga med kvarvarande hyresgäster. Vi hade aldrig kunnat säkerställa säkerhet och drift. Hela huset är ett spindelnät av installationer, säger Karin Westling.

En av de stora prövningarna är att hantera renoveringen varsamt och behålla originalintrycket samtidigt som man skapar en modernare byggnad.

– Den höjd på fläktrummen som vi nu bygger är en kompromiss. Vi ville egentligen ha mer utrymme för utrustningen, men med högre nockhöjd fick vi inte bygglov av antikvariska skäl eftersom det ansågs att det visuella intrycket av huset skulle förändras för mycket, säger Karin Westling.

– Vi fick inte heller riva hyllorna i biblioteket, berättar Mikael Ichu.

Projektet har en antikvarie till sin hjälp i detta hus som bjuder på både överraskningar och hemligheter.

– Det här är ett fantastiskt hus. Det finns mycket hemligheter som inte allmänheten känner till, säger Karin Westling.

Hon nämner de historiska rummen, originalportar från 1600-talet och den Ljunglöfska våningen, med bevarad inredning från snusfabrikör Knut Ljunglöfs hem, och som stått igenbommad i rockklubben Debasers gamla lokaler. Nu ska våningen tillfalla Stadsmuseet och målet är att den ska kunna visas för allmänheten.

Renoveringen av Medborgarhuset beräknas vara klar sommaren 2020.

 
FAKTA MEDBORGARHUSET: 

  • Uppfördes 1936-39. 
  • Byggherre: Huvudansvarig för renoveringen är Stockholms stad, genom fastighetskontoret som förvaltar fastigheten.
  • Idrottsförvaltningen ansvarar för Forsgrenska badet och Kulturförvaltningen för biblioteket och Kulturskolan.
  • Byggentreprenör: Peab
  • Arkitekter: Nyréns
  • Byggstart: Februari 2018
  • Färdigställande: Sommaren 2020