Nyheter

Bygger stålverk för 52 miljarder

Det nya stålverket i Luleå beräknas kosta 52 miljarder att bygga. Bild: SSAB
Det nya stålverket i Luleå beräknas kosta 52 miljarder att bygga. Bild: SSAB

SSAB bygger ett nytt fossilfritt stålverk i Luleå. 
– Det är fantastiska nyheter! Det innebär att SSAB fortsätter vara en av våra största arbetsgivare och en viktig del av näringslivet, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S).

I ett pressmeddelande skriver SSAB att styrelsen har fattat beslut om att gå vidare med nästa steg i SSAB:s omställning genom att bygga ett toppmodernt fossilfritt stålverk i Luleå. När det är klart kommer SSAB att avveckla det nuvarande masugnsbaserade produktionssystemet. Detta kommer, enligt bolaget, att minska Sveriges koldioxidutsläpp med sju procent utöver de tre procent som försvinner med omställningen av stålverket i Oxelösund.

– Omställningen i Luleå är en milstolpe på vår resa till fossilfri ståltillverkning. Vi kommer att ta bort sju procent av Sveriges koldioxidutsläpp, stärka vår konkurrenskraft och säkra jobb med den mest kostnadseffektiva och hållbara tunnplåtsproduktionen i Europa, säger SSAB:s vd Martin Lindqvist.

Historisk dag för Luleå

Det nya stålverket i Luleå kommer att ha en kapacitet på 2,5 miljoner ton per år och bestå av två ljusbågsugnar. Den totala investeringen uppskattas till 4,5 miljarder euro (ca 52 miljarder kronor). Det nya stålverket väntas vara i bruk mot slutet av 2028 och nå full kapacitet ett år senare.

– Det här är en så fin och stor nyhet för Luleå, och en historisk dag! Hela Luleå har gått samman och under lång tid arbetat för att detta ska bli verklighet. Därför är inte minst jag glad nu över beskedet, det kommer att stärka konkurrenskraften för Luleå som stålindustriort för lång tid framöver, säger Oskar Hederyd, tf etableringschef för Luleå Business Region.

– Det är jättespännande att SSAB gör den stora förändringen just i Luleå. Vi får vara en del av en enorm klimatåtgärd som kommer att minska hela Sveriges koldioxidutsläpp avsevärt, säger Carina Sammeli.

Luleå – andra steget i omställningen

Miljötillstånd väntas mot slutet av 2024. SSAB fattade ett beslut 2023 att ställa om stålverket i Oxelösund till fossilfri produktion och projektet fortlöper enligt plan. Att Luleå blir det andra steget i omställningen beror på ekonomiska överväganden och det faktum att stålverket i Brahestad har mer avancerad utrustning i bättre skick. Som ett tredje steg planeras en omställning av Brahestad i Finland. Tidpunkten för det projektet kommer att bero på SSABs finansierings- och genomförandekapacitet samt lärdomarna från projektet i Luleå.