Nyheter

Bygger om bostadshus till polisstation

Karin Wanngård, finansborgarråd (S), Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building, Ann-Margarethe Livh bla styrelseordförande Familjebostäder och Dan Eliasson, rikspolischef, tar första spadtaget för polishuset i Rinkeby. Foto: Susanne Bengtsson

Förväntningarna hos rinkebyborna är stora. Men hos byggföretagen har intresset varit svalare.

NCC vann, som enda anbudslämnare, kontraktet på Rinkebys nya polishus. 
På måndagen togs det första spadtaget för projektet – där mycket fokus ligger på säkerhet. 

Den 12 december togs det första spadtaget för polishuset i Rinkeby, ett omdiskuterat projekt som beställaren Familjebostäder haft problem att handla upp. I somras tilldelades NCC, som enda anbudslämnare, kontraktet värt 520 miljoner kronor.

– Det här känns som ett attraktivt och kul uppdrag med många spännande ingredienser för de som ska vara med och bygga, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Det är ett befintligt bostadshus från 1970-talet som ska byggas om och byggas till. Fastigheten Kvarnberget 9 på Rinkebyplan ska till stor del byggas om invändigt och utvändigt och planlösningen kommer att förändras från bostäder till moderna kontorslokaler och fasaderna görs om. Totalt handlar det om en yta på 14 500 kvadratmeter samt garage.

– Här handlar det inte om nyproduktion, utan om att omvandla en befintlig lokal. Det är en extremt omfattande ombyggnad vilket blir en stor utmaning och kräver mer av vår kompetens.

Erica Lawesson, kommunikationsdirektör på Familjebostäder som ska hyra ut lokalen till polisen, berättar varför man valt denna lösning.

– Att bygga om det här serviceboendet, som vi förvärvat från Micasa, är ett snabbare sätt att etablera en ny polisstation än att bygga en ny. Dessutom kommer den att hamna centralt, mitt i Rinkeby. Men visst är det ett komplext projekt. Projekteringen tog tid, liksom upphandlingen.

NCC inkom med det enda anbudet. Bristen på intresse från byggbolagen har, enligt bland annat av media, förklarats med riskerna med att bygga i Rinkeby, men detta är något som Henrik Landelius avfärdar.

– Vi känner oss trygga i området, där vi har andra pågående projekt där vi till exempel renoverar åt allmännyttan. Vi vill finnas i alla områden och ta vårt ansvar som samhällsbyggare.

Säkerhet är ett ledord i byggandet av Rinkebys polishus. Ur flera aspekter.

Dels ska polishuset i sig vara säkerhetsklassat. Polisen har tydliga krav på hur lokalerna ska utformas. Allt ska uppfylla polisens detaljerade säkerhetskrav för till exempel skalskydd, material och övervakningssystem.

– Vi har erfarenhet av att bygga polishus, säger Henrik Landelius, och nämner till exempel polishusen i Karlstad och Eksjö som referensobjekt.

Dels efterfrågar rinkebyborna mer säkerhet i området. Syftet med att bygga nytt polishus är att skapa ett säkrare och lugnare Rinkeby där invånare och företagare kan känna sig trygga – och där kriminaliteten kan minska när polisen stärker sin närvaro i Järva.

Polisstationen i Rinkeby dimensioneras för att husera 240 arbetsplatser för poliser och polisanställda och att inrymma ett av polisens kontaktcenter, PKC. Polisstationen kommer vara utgångspunkt för de poliser som arbetar i yttre tjänst i lokalpolisområde Järva. Enligt Polisen är ambitionen att förankra verksamheten i lokalområdet och rekrytera personal från närområdet.

– På Järvafältet har det funnits ett underskott på trygghet. Tydlig polisiär närvaro är en nödvändig åtgärd för att vända utvecklingen i dessa områden, säger Dan Eliasson, rikspolischef.

Byggarbetsplatsen kommer att bevakas på sedvanligt sätt.

– Den kommer att vara inhägnad, det är alla våra större arbetsplatser, säger Henrik Landelius.

Samtidigt är det viktigt att rinkebyborna inte känner sig utestängda från projektet.

– Vi kommer att jobba mycket med dialog i området. Bygget ska bli en integrerad del av Rinkeby, de boende ska inte känna sig utestängda, säger Jennie Fridolin på NCC, ansvarig för kommunikation och social hållbarhet i projektet.

För att engagera rinkebyborna i projektet har NCC för avsikt att rekrytera på plats och erbjuda praktikplatser.

– Vi har ett jättestort rekryteringsbehov. Målsättningen är att anställa människor som bor i området, säger Henrik Landelius.

Internt har NCC inte haft problem att rekrytera medarbetare till projektet.

– Vi har inte haft problem att rekrytera. Många har hört av sig och vill vara med i projektet och bidra till samhällsnyttan, säger NCC:s projektchef Anders Quant.

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi Elektro har fått förtroendet att delta i byggnationen. Rörgruppens VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller totalunderentrepenad åt NCC.

– Det är ett tufft projekt eftersom det är en befintlig byggnad. Vi ska se till att skapa en bra arbetsmiljö åt polisen med kyla, värme och ventilation. Eftersom vi har en befintlig byggnad att anpassa oss till med befintliga takhöjder och väggar så blir det en utmaning. Men vi ser fram emot det. Det ska bli kul att bygga ännu ett polishus, det blir vårt fjärde polishus, säger Göran Johnsson, VD Rörgruppen.

FAKTA Kvarnberget 9:

Byggår: 1971
Antal huskroppar: 2
Lokalyta polisstation: 7 662 kvm. 
Polishuset byggs för 240 arbetsplatser
Byggentreprenör: NCC
Byggstart: December 2017
Planerad inflyttning: hösten 2019
Total investeringsutgift: 747 miljoner kronor
NCC:s kontrakt: 500 miljoner kr
Arkitekt: e.l.e arkitekter
Installationer: Rörgruppens utför VS-installationer och Ohmegis el-arbeten.