Nyheter

Bygger om skola i Borås för 240 miljoner

Illustration på nya Särlaskolan i Borås. Bild: Borås Stad/Liljewall
Illustration på nya Särlaskolan i Borås. Bild: Borås Stad/Liljewall

Det blir Peab som får uppdraget att bygga om Särlaskolan i Borås med plats för cirka 500 elever. Beställare är Borås stad och kontraktssumman uppgår till 240 miljoner svenska kronor.

Flera av Särlaskolans nuvarande lokaler bedöms vara uttjänta eller i behov av upprustning. Peab har fått uppdraget att modernisera skolan och anpassa den till nutida arbetssätt.

– Det känns väldigt bra att vi får bidra till samhällsbygget genom att bygga om Särlaskolan. Att vara med och skapa en skola som ska hålla i många generationer är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare, säger Liselott Bergkvist, regionchef på Peab.

Om och tillbyggnad

Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas och ersättas med en ny tillbyggnad med större idrottshall, matsal och tillagningskök. I den nya utformningen skapas även en ljusgård där tillbyggnaden möter huvudbyggnaden. Lokaler för administration, elevhälsa och personalutrymmen får ombyggda lokaler i den befintliga byggnaden. På taket till den nya idrottshallen placeras solceller och skolans lokaler kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsregler för innemiljö och energi. Dessutom kommer lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands riktlinjer nivå grön.

Skolans elever har varit delaktiga i utformningen. Det har bland annat resulterat i att den befintliga kullen mellan Särlaskolans nuvarande idrottshall och Ramnasjön tas bort för att skapa en tilltalande utomhusmiljö och öka tryggheten under kvällstid. En konstnär kommer också att tillsammans med eleverna arbeta fram idéer för konstverk i den nya ljusgården.

12 000 kvadratmeter

Efter om- och tillbyggnaden kommer Särlaskolan att ha en total yta om nästan 12 000 kvadratmeter, varav 3 450 kvadratmeter utgör den nya tillbyggnaden.

– Det känns mycket bra att nu vara igång med produktionen av den moderna Särlaskolan. Det har varit ett givande samarbete med Peab sedan vi startade vårt arbete ihop för cirka ett år sedan och nu ser vi alla fram emot resultatet av vårt gemensamma arbete, säger Kristoffer Gråhns, projektledare Borås Stad.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart hösten 2022. Projektet väntas stå färdigt till våren 2025.

Läs mer, de mesta skolbyggarna i landet.