Nyheter

Bygger skola i Malmö för 400 miljoner

Skanska bygger ny gymnasieskola i Malmö. Bild: Skanska

Skanska har tecknat avtal med Stadsfastigheter i Malmö om att bygga en ny gymnasieskola i Malmö. Uppdraget är värt cirka 400 miljoner kronor, och projektet byggstartas nu i oktober.


Den nya gymnasieskolan i kvarteret Makrillen, Citadellsfogen, byggs i fyra våningar och får en total yta på närmare 15 000 kvadratmeter. Nybyggnationen innefattar skollokaler, matsal och café. Gymnasieskolan blir den första på många år som byggs i staden och får en kapacitet att ta emot 1 200 elever. Det framgår av ett pressmeddelande från Skanska.

Skanska och Stadsfastigheter i Malmö har samarbetat under projekteringen och utrett funktioner och moment, från stadsbyggnadsfrågor och gestaltning ner till specifika funktioner. Därmed har miljöaspekter, estetik och funktionskrav genomlysts och kostnadseffektiva lösningar kunnat tas fram utan att ge avkall på hög kvalitet.

Uppdraget är värt cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2021.

Byggnadsarbetet startar i oktober 2021 och skolan beräknas kunna tas i drift till höstterminen 2024.