Nyheter

Bygger Sky City Office One

Det 20 000 kvadratmeter stora kontorshuset byggs i direkt anslutning till terminal 4 och 5.

Sky City Office One blir cirka 20 000 kvadratmeter stort och kommer att uppföras i direkt anslutning till terminal 4 och 5 på Arlanda flygplats. NCC har fått i uppdrag av Swedavia att bygga det 11 våningar höga kontorshuset. Byggstart sker redan under hösten.


Nu i höst byggstartar Swedavia kontorshuset Sky City Office på Arlanda flygplats genom NCC som har fått bygguppdraget. Det beräknade ordervärdet uppgår till 460 miljoner kronor.

– Den kontorssatsning vi nu gör stärker utvecklingsmöjligheterna för Stockholm Arlanda Airport. Dels kommer vi kunna erbjuda tillväxtmöjligheter för partners till flygplatsen och dels skapas mycket attraktiva etableringsmöjligheter i anslutning till ett av Europas främsta tillväxtområden, säger Karl Wistrand, vd och koncernchef Swedavia, i ett pressmeddelande.

NCC och Swedavia driver projektet i samverkan, där man gemensamt utarbetat fastighetsprogrammet, systemhandlingar och riktpris. Henrik Lundin, affärschef NCC Building Sweden, uttalar sig också:

– NCC har god erfarenhet av den här typen av samverkansprojekt som borgar för en mer innovativ och effektiv byggprocess och i slutändan en kvalitetsmässigt mycket bra produkt. Vi kommer att bygga en toppmodern kontorsbyggnad med hög energiprestanda.

Projektet byggstartas under hösten med beräknad inflyttning sommaren 2018. Enligt Swedavia har kontrakt tecknats med företag inom terminalen som kommer att flytta till det planerade kontorshuset. Flera förhandlingar pågår också.

Sky City Office One ligger strategiskt placerad mellan terminal 4 och 5 och kommer utgöra själva kärnan i flygplatsstaden som växer fram kring Arlanda flygplats. Den 11 våningar höga byggnaden får en energieffektiv utformning med god isolering, klimatstyrning och effektiv ventilation som ger en minimal energiförbrukning. Byggnaden ska certifieras enligt miljöklassificeringssystemet Breeam på nivån Excellent.

Etapp ett består av två huskroppar, vars utformning återspeglas i husens namn, Rektangeln och Romboiden. Arkitekt är Tomas Sandell.

Jenny Marcuson Fors