Nyheter

Bygger tinnar och torn efter slottsbrand

kockenhus slott byggs upp efter brand
Första etappen av återuppbyggnaden av Kockenhus slott är nya stommar och tak. Foto: Jesper Arvidsson

Slottet Kockenhus från 1800-talet totalförstördes i en brand i början av det här året. Nu har arbetet med att återställa byggnaden börjat.
– Det mest utmanande är nog att vi ska försöka återskapa lite gamla detaljer som inte fanns vid branden, utan mer som det ursprungligen såg ut, med bland annat högre torn, berättar Anders Rundström som är Platschef på byggföretaget MVB Syd.

Kockenhus är ett slott i Kullaberg i Höganäs kommun. När det eldhärjades den 20 januari i år så kämpade brandmännen i flera timmar med att försöka rädda det, utan att lyckats. Då byggnaden är viktig för orten ur ett historiskt perspektiv har Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen beslutat att bygga upp slottet igen. Efter branden fanns endast ytterväggarna och ena tornet kvar.

Anders Rundström
Anders Rundström.

– Direkt efter branden rensade vi området och det tog ett par veckor. Koppartaket hade smält ner i byggnaden så det fanns inget av värde att rädda, inga inventarier så att säga, berättar Anders Rundström från MVB Syd som fått bygguppdraget.

Planen är att återställa det så som det såg ut 1883 när slottet byggdes. Det har nämligen blivit ombyggt några gånger under åren.

– Vi ska återskapa alla torn om vi kan få hem det konstruktionsmässigt med dagens normer.  Det höga stora tornet fanns vid branden och det lilla spetsiga, men det var inte så högt som förr i tiden – men det ska vi försöka återskapa. Det håller vi på och ritar just nu och konstruerar. Vi har konsulter till det arbetet.

De befintliga väggarna kommer att restaureras och putsas.
– Vi letar äldre tegel. Vi har hittat det lite här och var, så att det stämmer in med det befintliga. På gavlarna ska det vara korsvirke i ek så det gäller att hitta bra kärnvirke som ska vara torrt, det är en liten utmaning också.

Kockenhus under tidigt 1900-tal
Kockenhus under tidigt 1900-tal. Foto: Petr Lundh

Nytt koppartak med gammal teknik

Ett nytt koppartak är med i byggplanen.

– Det kommer att bli ett tak i så kallad skivtäckning. Man lägger 400 millimeter plåtar och en stående fals och sedan plåt igen. Plåtarna är i längden 110 centimeter så det blir som ett lapptäcke uppåt också inte bara i bredd. På den tiden hade man inte material och maskiner som man har i dag så då var det den här tekniken man använde, så kallad bandteckning, så vi kör samma.

Han förklarar att dagens koppartak blir inte lika gröna som de blev förr, nu blir de lite mer grönbruna med tiden.

– Bandteckning var den typen av tak som det var när det brann men tidigare tror man att slottet kan ha haft ett skiffertak. Men nu är det koppar vi kommer att göra. Bara det kommer att kosta några miljoner.

Den slutgiltiga summan på vad bygget kommer att kosta är inte helt klart ännu.
– Det beror på, men ungefär 25–30 miljoner som det ser ut i dag. Vi har inte alla handlingar klara riktigt ännu.

Kockenhus, som även benämns som en herrgård eller jaktslott i olika sammanhang, tycker han bäst beskrivs som ett mindre slott.

– Det är tre våningar högt och har en källare, det är en stor byggnad, men det finns större slott. Det här är runt 500 kvadratmeter. Vi har inte fått ritningen än men det är kanske 4–5 rum per våning så det kanske blir 20 rum totalt.

Antalet arbetare kommer att variera under byggtiden.
– Just nu är vi fyra stycken som jobbar men ibland kommer vi att vara 10–15 personer.

Kockenhus slott

 • Byggdes: 1883
 • Var: Vid Kullaberg mellan Mölle och Arild i Höganäs kommun.
 • Arkitekt: Dansken Vilhelm Tvede
 • Användningsområde: Privat bostad
 • Brann ner: 19 januari 2022
 • Byggstart: September 2022
 • Färdigställs: Våren 2024
 • Konstruktör: Tyréns
 • Beställare: Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
 • Byggföretag: MVB Syd i Skåne
 • Byggkostnad: 20-25 miljoner
 • Kuriosa: I ett av tornen skrev författaren Frans G. Bengtsson delar av sin roman Röde orm, när han var gäst på slottet sommaren 1945.
Kockenhus slott täckt av byggställning.
En täckt byggställning monterades snabbt dit som skydd för regn och snö. Foto: Jesper Arvidsson