Nyheter

Bygger Trafikverkets nya kontor

ByggPartner tecknar partneringavtal med Diös om nytt kontor för Trafikverket.

Diös utvecklar tillsammans med Trafikverket ett nytt modernt kontor i Borlänge. ByggPartner upphandlas som generalentreprenör för projektet som kommer att pågå till 2022.  Byggentreprenaden uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

ByggPartner har tecknat avtal med Diös om att i partnering genomföra projektet som gäller renovering och tillbyggnad av Diös befintliga lokaler på Röda Vägen i Borlänge. Diös och Trafikverket vill med projektet utveckla ett helt nytt modernt kontor anpassat för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Nu påbörjas utvecklingen av fastigheten, som kommer att ske i olika steg till och med sommaren 2022. Byggentreprenaden uppgår till cirka  300 miljoner kronor och går in i orderboken under första kvartalet 2020.

– Det är riktigt kul att vi får genomföra det här projektet med Diös och Trafikverket. Dels på hemmaplan i Dalarna, dels i partnering, som är vår specialgren, säger Johan Karlsson, arbetschef på ByggPartner, i ett pressmeddelande.

Trafikverket flyttar ihop två kontor och rekryterar fler medarbetare till Borlänge. Detta är grunden till fastighetsutvecklingen som ska ge nya moderna lokaler, helt anpassade till ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt. Utvecklingen omfattar hela fastigheten där cirka 2 000 kvadratmeter avser nyproduktion. Den totala ytan vid färdigställande blir cirka 31 000 kvadratmeter. Fastigheten miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use, very good.