Nyheter

Bygger ut Pampushamnen i Norrköping

Visualiseringsbild över Pampushamnen: Ramboll och Norrköpings Hamn AB
 Peab har fått uppdraget att bygga ut Pampushamnen på Händelö i Norrköping, ett uppdrag värt 345 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Hamnprojektet innefattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods.

Det kommer även att anläggas nya ledningar för vatten och avlopp samt kompletterande muddring av hamnbassängen för att uppnå erforderligt djup för fartygstrafiken i hela hamnbassängen.

Uppdraget är en utförandeentreprenad. Byggstart sker i september 2020 och projektet beräknas vara klart i slutet av 2024. Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2020.

Materialförsörjningen i projektet kommer främst från en närliggande fastighet som beställaren Norrköpings Hamn AB förfogar över, där Peab ska framställa fyllnadsmaterialet till utbyggnaden av hamnplanen.

Norrköpings hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier.

Som en del i den stadsomvandling som sker i Norrköping upphör hamnverksamheten i det inre hamnområdet. Norrköpings kommun har därför beslutat att satsa på en utveckling av hamnen genom en utbyggnad av kajerna och terminalområdet vid Pampushamnen, som är Norrköpings djuphamn.

Nyhetsbyrån Direkt