Nyheter

Bygger utan bygglov

Delar av det logistikcenter som Serneke uppför i Gårdsten saknar bygglov.

Nu riskerar byggbolaget en sanktionsavgift på över två miljoner kronor.

Det är ovanligt att byggen av den här omfattningen saknar bygglov, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Serneke bygger ny logistikanläggning om 15 000 kvadratmeter i Gårdsten åt GLC, Göteborgs Lastbilscentral. Projektet genomförs som en totalentreprenad.

Nyligen uppdagades, i en artikelserie i Göteborgs Posten, det att det saknades bygglov för två av fyra byggnader, ett kontorshus på fyra våningar och en stor lagerlokal. Totalt handlar det om en yta på cirka 5000 kvadratmeter som det inte finns bygglov för. Kommunen har inte kunnat ge bygglov eftersom det saknas en nybyggnadskarta. 

Enligt Emma Kjernald på Göteborgs geodata-avdelning är det flera tillfälligheter som gjort att nybyggnadskartan dragit ut på tiden.

– VA-projekteringen är inte klar för området. Dessutom finns två parallella detaljplaner. Bara två av logistikanläggningens byggnader ryms inom den gamla detaljplanen.  En tredje anledning är att det pågår en förrättning. Gårdsten är ett stort område och fastigheter ska styckas av.

Sernekes vd Ola Serneke menar att man hamnat i ett slags moment 22.

– Kommunen har gjort vad de förmått och vi har gjort vad vi kunnat. Allt har blivit avhängigt på att en förrättningsprocess stoppat produktion av en nödvändig nybyggnadskarta.

Fredrik Andersson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret, hoppas också på en lösning.

– Det verkar finnas förutsättningar för att ge bygglov. Bollen ligger nu hos Serneke som ska förklara sig. Tidigast i slutet av september skulle ett bygglov kunna bli klart.

Den 29 september sammanträder byggnadsnämnden och då beslutas om eventuell sanktionsavgift. Ett maxbelopp på 2 225 000 kronor kan, enligt kommunen, riktas mot Gårdsten Projektutveckling AB, ett dotterbolag till Serneke.

– Rent juridiskt kan de kräva sanktionsavgift men vi har förmildrande omständigheter att hänvisa till, säger Ola Serneke.