Nyheter

Bygger väg åt sällsynt fisk

Man tror att grönlingen blev inplanterad vid Ullriksdals slott på 1700-talet. Förr i tiden ska den ha varit en populär matfisk. Foto: Åsa Pensjö, Trafikverket.

Trafikverket anlägger inte bara vägar åt människor – de bygger också åt fiskar.

I samband med ombyggnaden av E18 i Stockholm har myndigheten lagt ner mycket arbete på att göra en ny bäckfåra åt den sällsynta grönlingen.

När Trafikverket skulle bygga om E18 mellan Hjulsta och Kista var de tvungna att även leda om vattendraget där den ovanliga grönlingen bor.

– När vi hade möjlighet att skräddarsy bäcken som vi ville valde vi att göra det enligt konstens alla regler för att passa grönlingen, säger Martin Olgemar, ekolog på Trafikverket.

För att fisken skulle trivas byggde Trafikverket en hård och stenig botten.

– Lite mer forsande vatten och grusig botten är en bristvara i dag. Många vattendrag är misshandlade på olika sätt. Det här gav oss möjlighet att skapa en sådan miljö.

För att skydda djurlivet under byggtiden leddes Igelbäcken om i en provisorisk kulvert under byggarbetsplatsen. Men förra veckan var den ombyggda bäckfåran färdig och fiskarna kunde flyttas över till sitt nya hem.

– Det här är ett bra exempel på hur man även i infrastrukturprojekt kan skapa miljönytta, det behöver inte bara vara negativt. Det går att gynna den biologiska mångfalden om man tänker till. Merkostnaden blev dessutom försumbar eftersom vi ändå var tvungna att leda om bäcken.

Om några år ska insatsen utvärderas.

– Vi har genomfört liknande projekt tidigare och sett väldigt positiva resultat. Vi siktar mot att ta rekord i grönlingstäthet, säger Martin Olgemar.

Marie Bergström

 

Grönlingen

Längd: Kan bli 10-18 cm. Honan blir störst.
Miljö och vanor: Grönlingen lever nära stranden i grunda och svagt rinnande vattendrag, sjöar och bräckvatten med stenig eller sandig botten. Där ligger den om dagen alldeles stilla, ofta gömd eller nedgrävd, och lurar på föda.
Äter: Små kräftdjur, insektslarver och planktonorganismer inklusive fiskägg.
Livslängd: 10 år.

Källa: Fiskbasen.