Nyheter

Bygger vårdbyggnader i Sörmland för 2,4 miljarder

Illustration: Nyköpings lasarett N54, Carlstedt Ark.

NCC har fått en beställning av Region Sörmland på två nya vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett. Uppdragen är värt drygt 2,4 miljarder kronor.
Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdraget att utföra samtliga installationer av el och VS i de tre sjukhusen.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett ska byggas ut med varsin ny vårdbyggnad för akutvård. Byggnaderna kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler och omfattar cirka 45 000 respektive 8 500 kvadratmeter.

Vid Mälarsjukhuset, som är det största sjukhuset i Sörmland, placeras en ny huvudentré i byggnaden som även innehåller avdelningar för förlossning, neonatal och hjärtintensiv.

Bygget genomförs i partnering, en samverkansform där nyckelaktörer samarbetar i en öppen och transparent dialog och gemensamt fattar beslut. För stora och komplexa sjukhusprojekt som genomförs över längre tid och där teknisk utveckling är en kritisk faktor är partnering optimalt.

– Med två nya akutvårdsbyggnader, E62 och N54, fortsätter vi att bygga ut och bygga om för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov i Sörmland. Det är stora komplexa byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC, säger Johnny Niskanen, projektchef byggledning i Region Sörmland, i ett pressmeddelande.

– Det är komplext att bygga akutvård med omfattande installationsarbeten och höga krav på avancerad medicinteknisk utrustning. Med NCC:s breda erfarenhet från sjukhusbyggnationer kan vi projektera och bygga de båda sjukhusen parallellt för att skapa synergier. Därmed kan produktionstiden kortas ner, kostnader hållas nere och vi kan nå bättre kvalitet med patientens bästa i fokus, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi har fått uppdrag av NCC och att utföra el- och VS-installationer vid utbyggnaden av tre sjukhus i Södermanland. Uppdraget ska utföras i samverkansentreprenad med ett totalt ordervärde av cirka 700 miljoner under åren 2020-2026.

Rörgruppen och Ohmegi kommer också att använda Instalcos systerföretag El & Säkerhet, JN El, Sprinklerbolaget och LG Contracting som underentreprenörer.

– Instalco har med sina bolag mycket stor erfarenhet av avancerade och tekniska installationer vid sjukhusbyggen. Vi har planerat för detta uppdrag under en lång tid och är stolta över att få utföra uppdraget i samverkan med NCC som vi arbetat tillsammans med länge, säger Göran Johnsson, vd på Rörgruppen och ansvarig i Instalco för sjukhusprojektet i Södermanland, i ett pressmeddelande.

 FRAMTIDENS SJUKHUS:      

  • Projektet ingår i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland som inkluderar att bygga ut och bygga om vid tre sjukhus i Sörmland; Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Samarbetet kommunicerades i juni 2015.
  • Ordervärdet om drygt 2,4 miljarder SEK registreras i det första kvartalet 2020 i NCC Building Sweden.
  • Markarbeten påbörjas inom kort. Vid Nyköpings lasarett beräknas byggnaden stå klar vid årsskiftet 2022/2023. Den större vårdbyggnaden vid Mälarsjukhuset beräknas vara klar under våren 2025.
  • Instalco har inlett installationsarbetet och uppdraget beräknas vara helt klart 2026.