Byggprojekt

Bygger vårdkvarter i Örebro

Illustration av vård- och omsorgsboendet i Örebro. Bild: Marge arkitekter

På uppdrag av Länsgården Fastigheter bygger NCC ett nytt kvarter med en vårdcentral och ett vård- och omsorgsboende i Örebro. Ordervärde uppgår totalt till cirka 350 miljoner kronor.

– Vårdcentralens nya lokaler är efterlängtade för att kunna bedriva en mer modern vård och möta patienternas behov. Vård- och omsorgsboendet ger ett tillskott på 104 platser och närheten till vårdcentralen kommer skapa en högre livskvalitet för de äldre. Tillsammans med NCC kan vi, med invånarnas bästa för ögonen, förverkliga en plats för vård och omsorg i den vackra stadsdelen Skebäck, säger Camilla Petersen, vd på Länsgården.

Uppdraget omfattar ett nytt kvarter med vårdcentral och vård- och omsorgsboende som uppförs i Skebäck, i östra Örebro. I utformningen tas stor hänsyn till omgivningarna i och med närheten till Stadsparken och den äldre stadsmiljön i Wadköping.

Projektet genomförs i två etapper. Etapp ett omfattar en vårdcentral i tre våningar med ett underliggande garage med cirka 50 platser. Byggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter. 

I den andra etappen ska nuvarande vårdcentral rivas. Därefter byggs ett vård- och omsorgsboende om cirka 10 000 kvadratmeter med 100 lägenheter. I huset skapas även lokaler för dagrehabilitering och hemvård samt en stor grön innergård.

Husen uppförs enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär högt ställda krav på energieffektivitet, god ventilation och sunda materialval.

– NCC har gedigen kompetens kring att bygga vårdlokaler och vårdboenden, närmast tar vi med oss erfarenheter från Universitetssjukhuset och det nya vårdboendet i Bettorp, båda i Örebro. Vi ser fram emot att skapa nya moderna vårdmiljöer som möter behoven hos såväl patienter som personal samt boende och besökare i den fina miljön omkring Stadsparken, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden. 

Förberedande arbeten startar i januari 2022. Vårdcentralen beräknas kunna flytta över till nya lokaler i slutet av 2023. Hela projektet beräknas stå klart 2025.