Nyheter

Bygget av Uppsalas nya kontorshus är igång

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, tog det första spadtaget. Foto: Jernhusen.

Nu har bygget av det nya kontorshuset Eldaren vid Uppsala Centralstation påbörjats.
Det är Arcona som fått i uppdrag av Jernhusen att på totalentreprenad bygga kvarteret.

Entreprenaden omfattar kontorshuset på cirka 8 900 kvadratmeter, som inrymmer både handel och restaurang.
Allt skall vara färdigställt i juni 2016. Ordervärdet är 130 miljoner kronor.

Förra veckan tog Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, och Börje Wennberg, ordförande för landstingsstyrelsen, de första spadtagen på byggarbetsplatsen intill Centralstationen.
– Genom att Jernhusen utvecklar kontor i stationsnära miljöer, möjliggör vi för fler att kunna välja kollektivtrafiken till jobbet. När fler ställer bilen hemma och åker kollektivt till jobbet bidrar vi alla till en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen, i ett pressmeddelande.

Kontorshuset blir sex våningar högt med fem våningar kontor. Gatuplanet kommer att fyllas med restauranger och mötesplatser.

Kontorshuset är till största del redan uthyrd till Landstinget i Uppsala län. Från hösten 2016 kommer det inrymma flera av Landstinget i Uppsala läns förvaltningar, inklusive ledningskontoret.
Samtidigt kommer stråket mellan Centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress utvecklas till en plats för upplevelser och möten.

Byggnaden kommer att miljöklassas enligt systemet Miljöbyggnad nivå Silver.
– Med erfarenhet från Åhlénsprojektet vid Stora torget i Uppsala tar vi oss an detta logistiskt svåra och komplexa projekt. Närheten till den befintliga byggnaden med pågående verksamhet bara åtta meter bort är en spännande utmaning att klara liksom att bygga i detta centrala läge utan att störa trafiken och allmänheten, sägerr Stefan Mårtensson, affärschef på Arcona.