Nyheter

Bygget flyter på <br></br> – med specialmetod

Skanska bygger en ny kontorsbyggnad i Sundsvalls inre hamn. När grunden skulle läggas använde företaget en ovanlig metod. Arbetet gjordes till stora delar i vatten, vilket innebar att både borrmaskiner och betongbilar fick åka runt på flytande pontoner.

Grundläggningsarbetet blev i stort sett färdigt i november förra året. Nu håller Skanska på att färdigställa stommen. Platsen där byggnaden uppförs hyste tidigare en parkeringsplats. Men grundvattennivån låg bara två meter under marknivån, så när Skanska började riva upp asfalten och gräva ut området svämmade vattnet upp.

Eftersom Skanska trodde att grundvattnet stod i kontakt med Sundsvallsfjärden alldeles intill valde bolaget en annorlunda metod för grundläggningen.

— Vi trodde inte att vi skulle kunna sänka grundvattennivån så att grundläggningen kunde utföras i torrhet. Och eftersom byggtiden är ganska kort vågade vi inte ta den risken. I stället valde vi en dyrare men säkrare metod där vi visste vad vi kunde vänta oss, berättar Mats Tidlund, teknikchef på Skanska Grundläggning.

En spont installerades runt området, som sedan schaktades ur. Men den lösa sandbottnen orsakade vissa problem.

— Schaktbottnen flöt tillbaka när vi hade grävt upp. Vi fick gå tillbaka och gräva mer än vi hade räknat med, berättar Mats Tidlund.

Eftersom schaktområdet då var vattenfyllt tvingades man att gräva från utsidan med hjälp av en grävmaskin med en extra lång arm. För området i mitten användes en gripskopa som fästes på en byggkran.

Schaktningen blev mer tidskrävande än Skanska hade räknat med. Men genom att ta in fler skift och jobba vissa helger lyckades man hålla tidsplanen.

När området var utgrävt vidtog pålningsarbetet. Pålarna borrades ner i jorden under schaktbottnen med hjälp av borrmaskiner som stod på pontoner. Vattnet var fyra meter djupt och spel användes för att flytta pontonerna.

Med hjälp av en specialtillverkad pålkap som hanterades från pontonerna kapades pålarna i höjd med schaktbottnen. En tätplatta av betong göts ovanpå pålarna och sedan kunde schaktområdet pumpas tomt på vatten. Bottenplattan kunde armeras och gjutas i torrhet.

Under en stor del av arbetet tog Skanska in dykarassistans från ett lokalt dykföretag. Dykarna har bland annat hjälpt till med schaktningen intill sponten, där grävmaskinerna inte kom åt, samt gjutningen av tätplattan.
— De har varit där från tidig sommar till sen höst, berättar Mats Tidlund.

Klart i november

Totalentreprenör:Skanska Sverige AB.

Byggtid:mars 2007-november 2008.

Konstruktör: Skanska Sverige AB region Grundläggning och Sweco Bloco.

Arkitekt: Tirsén & Aili Arkitekter.

Byggherre: fastighetsbolaget Norrporten.