Nyheter

”Bygget fortsätter”

Mellan Trollhättan och Göteborg byggs för moderna och snabba kommunikationer. Allt för att hjälpa Saab att överleva. Och bygget fortsätter trots nedläggningsbeskedet för Saab.

Bana Väg Väst är ett samarbetsprojekt mellan Vägverket och Banverket. De bygger fyrfältsväg och dubbelspårig järnväg mellan Trollhättan och Göteborg. E 45 breddas till fyra körfält med planskilda korsningar. Och det blir 70 kilometer järnvägsspår inklusive två tunnlar.

Med en total projektbudget på 10 miljarder är det ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt.

Vägverkets del av projektet mellan Älvängen och Göteborg var en del av det så kallade Saab-projektet. Regeringen tog beslut om projektet som ett sätt att rädda bilfabriken.

Och på byggarbetena fortskrider.

-Vi jobbar mot att projektet ska bli klart 2012, säger Bo Larsson, som är övergripande projektledare.

Fyrfilsväg och sju nya pendeltågsstationer

Utbyggnaden innebär totalt 7,5 mil fyrfältsväg, respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Hela utbyggnaden mellan Göteborg och Trollhättan är ett samarbetsprojekt mellan Banverket och Vägverket.

Mellan Agnesberg och Älvängen har verken ett fördjupat samarbete med gemensam budget och gemensam organisation.

Projektet består av sammanlagt 16 deletapper.

Utbyggnaden sker etappvis, allt beräknas vara klart 2012.

Drygt 50 nya broar/tunnlar.

När allt är klart kommer samtliga korsningar att vara planskilda.

15 nya trafikplatser.

7 nya pendeltågsstationer (Gamlestaden, Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Älvängen och Lödöse södra).

Förbättrad miljö, framkomlighet och säkerhet är mål för utbyggnaden.

Budget: 10 miljarder.