Byggföretag förlikas i domstol

 
Byggföretag förlikas i domstolFoto: Getty Images Enligt en dom i Malmö tingsrätt ska VS-Vent Syd AB betala 700 000 kronor till NCC. Detta efter att parterna nått en förlikning.

NCC Sverige AB har yrkat att tingsrätten ska förplikta VS-Vent Syd AB att utge 1 115 314 kronor jämte ränta till NCC.

Parterna har haft ett entreprenadavtal i Limhamn, där VS-Vent varit underentreprenör åt NCC. Entreprenaden omfattade arbete i 48 radhus.

Enligt NCC har entreprenaden har varit behäftad med fel, och NCC har avhjälpt vissa av felen på underentreprenörens bekostnad. Avhjälpandekostnaden uppgår, enligt NCC, till 1 053 778 kronor. 

VS-Vent Syd har motsatt sig NCC:s talan.

Parterna har vid muntlig förberedelse träffat en förlikning och begärt att tingsrätten stadfäster förlikningen genom dom.  Vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad.

 

Taggar

NCC

 

Lediga jobb

Visa alla lediga jobb
 
Har du ett nyhetstips?
Tipsa redaktionen!
E-posta info@byggvarlden.se