Nyheter

Byggföretag förlikas i domstol

Foto: Getty Images

Enligt en dom i Malmö tingsrätt ska VS-Vent Syd AB betala 700 000 kronor till NCC. Detta efter att parterna nått en förlikning.

NCC Sverige AB har yrkat att tingsrätten ska förplikta VS-Vent Syd AB att utge 1 115 314 kronor jämte ränta till NCC.

Parterna har haft ett entreprenadavtal i Limhamn, där VS-Vent varit underentreprenör åt NCC. Entreprenaden omfattade arbete i 48 radhus.

Enligt NCC har entreprenaden har varit behäftad med fel, och NCC har avhjälpt vissa av felen på underentreprenörens bekostnad. Avhjälpandekostnaden uppgår, enligt NCC, till 1 053 778 kronor. 

VS-Vent Syd har motsatt sig NCC:s talan.

Parterna har vid muntlig förberedelse träffat en förlikning och begärt att tingsrätten stadfäster förlikningen genom dom.  Vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad.