Nyheter

Byggföretag hänger inte med i IT-utvecklingen

Byggsektorn är en av de sämsta branscherna när det gäller att jobba med avancerade IT-metoder. Därför hänger byggföretagen inte med den övriga industrins utveckling av effektivitet och produktivitet, visar en färsk finsk doktorsavhandling.

Datorer, internet, mobiltelefoner finns även på de minsta byggföretag. Mera avancerade IT-hjälpmedel är däremot sällsynta. Andra branscher, speciellt inom den tillverkande industrin, vässar sin effektivitet, sin kvalitet, utvecklar nya produkter och affärsmodeller med it-system som elektronisk handel, EDI, elektronisk dokumenthantering, EDM och bygginformationsmodeller, BIM.

Byggbranschen hamnar på jumboplats vid en jämförelse och särskilt utmärker sig entreprenörsföretagen.

– Det finns flera orsaker till det. En är att entreprenörsföretagen inte är några lärande organisationer med högutbildad personal. De jobbar praktiskt, är hantverkare, och har svårare att ta nya och avancerade metoder, säger Olle Samuelsson, som skrivit avhandlingen ”IT-innovationen i svenska bygg- och fastighetssektorn” på svenska handelshögskolan i Helsingfors.

En orsak är att byggbranschen är så projektorienterad och splittrad. Det är så många aktörer inblandande: fastighetsbolag, arkitekter, konsulter, materialleverantörer, entreprenörer med projektansvariga och inflytelserika platschefer. Alla dessa parter har svårt att komma överens, jobba ihop, och ta kontroll över exempelvis ett gemensamt dokumenthanteringssystem eller en bygginformationsmodell som alla ska anpassa sig till. Alla inblandande ser inte fördelarna med det nya.

Ett tillverkade företag, som jobbar med egna industriella processer på en fabrik, är det enklare. Vinsterna med EDI, EDM och BIM framträder klarare och mera direkt.

Olle Samuelson, som även jobbar på konsultbolaget Tyréns i Stockholm, har gjort enkäter, fallstudier och samlat in data i nästan tio år till sin avhandling.

Tre förkortningar

EDI står för Electronic Data Interface

EDM står för Electronic Document Building

BIM står för Building Information Model