Nyheter

Byggföretag vill inte bygga

I Stockholmsområdet finns färdiga detaljplaner för drygt 8 000 bostäder – som byggföretagen väljer att inte bygga.

Anledningen: de får inte tillräckligt betalt.

Bostadsbristen är ett stort problem i Stockholm. Men det är inte bara långdragna planprocesser som hindrar att fler bostäder byggs.

En utredning som Länsstyrelsen i Stockholm gjort på uppdrag av regeringen visar att länets kommuner har färdigställt detaljplaner för drygt 8 000 bostäder i Stockholmsområdet – som byggföretagen säger nej till att bygga.

Anledningen till att entreprenörerna senarelagt projekten är marknadsskäl.

Totalt har kommunerna i länet färdiga detaljplaner för över 47 000 nya bostäder som av olika skäl skjuts på framtiden.

– Vi ser en växande beredskap hos kommunerna för ett ökat bostadsbyggande, men det är mycket som ska stämma innan spaden kan sättas i marken, säger Elin Blume, som arbetat med sammanställningen på Länsstyrelsen, i ett pressmeddelande.