Nyheter

Byggföretag vill se snabbare handläggning

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen.

Enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort är handläggningstiden den viktigaste frågan för byggföretagen. 44 procent av tillfrågade företag vill se snabbare hantering av kommunerna.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkätundersökningen ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Snabbare handläggningstider

Totalt 6 568 företag inom byggbranschen svarade på årets enkät och enligt Svenskt Näringsliv är det just företag inom byggbranschen som är bland de mest missnöjda med det lokala företagsklimatet. Högst upp på önskelistan är snabbare handläggningstider.  

– Kommunen har ansvar för planeringen, medan byggbranschens aktörer bidrar med kunskap om marknad och byggteknik. Okunskap kring varandras roller leder till att projekt försenas och fördyras, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Upplever upphandlingar som bristfälliga

Hela 36 procent av byggföretagen upplever att kommunens upphandling är bristfällig – att jämföra med genomsnittet 26 procent för samtliga branscher.

– Offentlig upphandling spelar stor roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för en sund konkurrens. Det handlar om att alla aktörer i alla led säkerställer transparens och förutsägbarhet för att vi tillsammans ska kunna åstadkomma schyssta affärer, säger Tanja Rasmusson.

Läs mer om Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet här.