Nyheter

Byggföretagare döms till nytt fängelsestraff

Attunda tingsrätt dömer en byggföretagare till tio månaders fängelse för överträdelse mot näringsförbud. Foto: Susanne Bengtsson

Han dömdes till fängelse för bokföringsbrott i Söderledsmålet 2014.

Nu döms företagaren till tio månaders fängelse för överträdelse av näringsförbud.

Ytterligare fem personer döms för medhjälp till detta brott samt för brott mot aktiebolagslagen till villkorliga domar och dagsböter.

Den nu dömda företagaren har varit ålagd näringsförbud mellan den 15 augusti 2014 och den 15 augusti 2017 efter att han dömdes för bokföringsbrott i Söderledsmålet, där påföljden även blev fängelse i åtta månader efter sänkta straff i hovrätten.

Kärnfrågan i det här målet har varit om han under denna tid har överträtt förbudet genom att agera som faktisk företrädare för tre olika bolag. I domen från Attunda tingsrätt, som meddelades på tisdagen, står: ”Det råder inte någon tvekan om att han agerat med för straffansvar erforderligt uppsåt.” 

Företagaren har alltså uppsåtligen gjort sig skyldig till tre fall av överträdelse av näringsförbud, i enlighet med åklagarens förstahandsyrkanden. 

– Jag är nöjd med domen där åtalet bifölls i sin helhet mot samtliga tilltalade, säger kammaråklagare Jerker Asplund vid Ekobrottsmyndigheten.

I domen anges flera skäl till att företagaren drivit näringsverksamhet trots sitt förbud. Bland annat så har han varit den ende som haft fullmakt att teckna ett av bolagens bankkonton. Det framgår också att han varit den ende som fått information om skattedeklarationer och uppgifter om arbetsgivaravgifter.  

I ett av de andra bolagen, ett entreprenadbolag, har han skrivit under ett antal anställningskontrakt av olika längd och slag, han har företrätt bolaget som platschef vid ett antal entreprenader och har attesterat åtskilliga fakturor.  Enligt domen har han också lämnat oriktiga uppgifter till kronofogden.

Tingsrätten skriver i domen: ”Tingsrättens samlade slutsats blir att XX under hela den tid som han varit ålagd näringsförbud har utövat ett sådant bestämmande inflytande över verksamheten att han – i vart fall tillsammans med andra – varit bolagets faktiske företrädare”

Den åtalade förnekar brott. Han döms av tingsrätten för överträdelse av näringsförbud i fängelse i 10 månader. Dessutom förklaras villkorligt medgiven frihet från tidigare dom helt förverkad. Han döms också till nytt näringsförbud för en tid av 4 år räknat från dagen för tingsrättens dom. Näringsförbudet gäller omedelbart utan hinder av att tingsrättens dom inte vunnit laga kraft. 

Ytterligare fem personer döms i målet.  Tre får villkorlig dom för medhjälp till överträdelse av näringsförbud. En av dessa döms också till samhällstjänst i 120 timmar. Övriga två får dagsböter för brott mot aktiebolagslagen. Dessutom utdöms en företagsbot om 500 000 kronor till ett av de i utredningen aktuella bolagen.