Nyheter

Byggföretagare straffas efter fallolycka

En byggföretagare i Värmland straffas efter en fallolycka på ett bygge 2016.

Företaget ska betala 12 000 kronor i dagsböter.

Ett ordentligt fallskydd hade kunnat förhindra en olycka på en byggarbetsplats i Värmland 2016, då en praktikant föll till marken genom ett hål i en byggställning. Den bedömningen gör en åklagare i ett strafföreläggande, där den ansvarige företagaren straffas med totalt 12.000 kronor i dagsböter, enligt nyhetsbyrån Sirén. 

Praktikanten fick flera frakturer och sårskador vid fallet då han halkade, kanade ned längs taket och föll ned till marken.

Åklagaren skriver i sitt strafföreläggande att arbetsgivaren ”av oaktsamhet underlåtit eller brustit i att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna i arbetet. Om korrekt uppsatt fallskydd funnits hade olyckan med stor sannolikhet inte inträffat”.
Olyckan inträffade i december 2016.