Nyheter

Bygg­företagen och Försvarsmakten i nytt samarbete

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén undertecknar en ny avsiktsförklaring. Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten

Byggföretagens VD Catharina Elmsäter-Svärd och Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén har undertecknat en avsiktsförklaring kopplat till strategisk personal- och kompetensförsörjning.

Byggföretagen och Försvarsmakten har under 2021 diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning med fokus på att vara en inkluderande arbetsplats. Byggföretagen och Försvarsmakten har nu enats om att gå vidare för att aktivt arbeta djupare med dessa frågor tillsammans.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en unik möjlighet att vara den bransch som leder återstarten av Sverige efter pandemin. Men vi behöver bli fler som gör jobbet. Därför vill vi skapa nya vägar in till samhällsbyggnadssektorn, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen

Avsiktsförklaringen innebär bland annat ett samarbete avseende tidvis- och kontinuerligt tjänstgörande militär personal. Samarbetet kommer att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning och bidra till ungdomars insteg på arbetsmarknaden, mångfald på arbetsplatserna och möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet.

– Kompetensförsörjningen inom bygg- och anläggning måste matcha samhällsbyggets och medlemsföretagens behov, säger Catharina Elmsäter-Svärd.