Nyheter

Byggföretagen sänker priserna

90 procent av byggföretagen rapporterar om sjunkande anbudspriser i februari månads konjunkturmätning.

Även orderingång, byggande och sysselsättning väntas fortsätta minska, rapporteras i Konjunkturinstitutets senaste barometer. Konfidensindikatorn för byggindustrin har fallit rejält, med nio enheter från förra månadens mätning.

Byggbranschen visar dock stora skillnader i orderläge beroende på inriktning. Företag med väg- och anläggningsverksamhet har fortfarande bäst läge. Sämst ställt är det bland husbyggare, där 90 procent uppger att de är missnöjda med orderstocken. Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagen tror dessutom att orderingången kommer att fortsätta minska framöver. Även anbudspriserna väntas falla.

Hushållen deppar däremot mindre nu jämfört med vid tidigare mätningar.