Nyheter

Byggföretagen ser liten ljusning

Konjunkturinstitutet konfidensindikator slutade för bygg- och anläggningsverksamhet på samma nivå i februari som månaden innan, det vill säga betydligt under det historiska medelvärdet. Orderingången har dock slutat falla, medan byggproduktion och sysselsättning har minskat ytterligare.

Vad gäller efterfrågeutvecklingen så skönjer byggföretagen en liten ljusning och räknar med en viss ökning i orderingång de närmaste månaderna. Sysselsättningen bedöms däremot minska ytterligare.

Barometerindikatorn för totala näringslivet steg för tredje månaden i rad, från 89,9 i januari till 94,7. På en nivå drygt fem enheter under det historiska genomsnittet indikerar den att tillväxten i svensk ekonomi fortfarande är svagare än normalt.

De sektorer i näringslivet som bidrog positivt i februari var tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar. Detaljhandeln var oförändrad.

 

Catharina Olsson-Lindh