Nyheter

Byggföretagens förslag till Kronandalen i Luleå

Förslag från Bolite.

Åtta byggföretag har lämnat in skisser och idéer på hur Kronandalen i Luleå kan bli en del av den nytänkande och levande naturstaden Kronan. 

I etapp två ska det byggas fyra nya kvarter med mellan 180 och 200 nya bostäder. Ambitionen är byggstart under hösten 2019. 

Luleå kommun har valt att bjuda in flera byggaktörer och investerare att komma med förslag på hur Kronandalen kan utvecklas för att inte bara bygga bostäder utan även skapa en hållbar miljö och livskvalitet för de boende i Kronandalen. Den 16 maj gick tiden ut för intresserade byggföretag att lämna in intresseanmälan för att bygga Kronandalens andra etapp, Parken, i Luleå. 

– De inkomna förslagen visar på att intresset för att bygga i Kronandalen är fortsatt stort. Luleå kommun har en målsättning att växa, etapp 2 är ett steg i den riktningen. Då Kronan är fullt utbyggd bor cirka 7000 personer i stadsdelen, säger Daniel Rova, projektledare Kronan, i ett pressmeddelande från Luleå kommun.

Den första etappen som markanvisades 2016 ligger längst i norr närmast Bensbyvägen-Kronanvägen. Där startar sex företag sina byggen hösten 2018. Den andra etappen, som nu markanvisats, ligger söder om etapp ett och i anslutning till kommande stadsdelscentrum. I området färdigställs just nu också gator, gång- och cykelvägar, parker och parkstråk.

Sammanlagt har det kommit in åtta projektidéer på denna andra etapp av Kronandalen. Det betyder fyra nya kvarter med mellan 180 och 200 nya bostäder. Nu startar processen med att hitta de bästa förslagen. Ambitionen är byggstart under hösten 2019. 

Följande byggföretag/investerare har lämnat in förslag:

  • BoKlok Housing AB, 
  • HSB Produktion i Norr, 
  • PEAB Bostad, 
  • Bolite Bostäder Holding AB, 
  • Boet Bostad Utveckling AB, 
  • 7 AM AB, 
  • Magnolia Bostad AB 
  • NYAB Projektutveckling AB. 

Samtliga förslag är i detta läge endast skisser och illustrationer. Slutresultatet kan skilja sig vad gäller gestaltning, design och utförande. I bildspelet ovan presenteras tre av de inlämnade förslagen.