Nyheter

Byggföretaget halverar personalstyrkan

Prime Living reducerar kostnader och effektiviserar organisationen, bland annat genom att minska personalstyrkan från 21 till 11 personer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Studentbostadsbolaget Prime Living har länge kämpat med dålig likviditet. Flera fastigheter såldes av innan jul, och nu skriver bolaget i ett pressmeddelande att ytterligare åtgärder kommer att vidtas. 
Som ett led i att effektivisera organisationen, minska kostnaderna och ställa om till en allt mer extern förvaltning av fastighetsportföljen har Prime Living inlett en översyn av organisationen. Personalstyrkan reduceras från 21 till 11 personer, vilket innebär en kostnadssänkning om MSEK 0,6 per månad med full effekt från och med 1 maj 2019.

Som en konsekvens av omställningen kommer det att tillkomma kostnader både i form av extern förvaltning av fastigheter samt kostnader kopplade till den framtida organisationen. Summan av dessa nya kostnader är ännu inte fastlagd.