Nyheter

Byggherrarna vill ta ny roll

Kritik om olika systemfel i branschen duggar tätt. Därför har Finansdepartementet kallat till sig parterna för att driva ett förändringsarbete. Och det är Byggherrarna som leder diskussionerna.

Bakgrunden är den statliga utredningen ”Skärpning gubbar” med hård kritik mot strukturer i byggbranschen. Den följdes förra året upp av en ny rapport ”Sega gubbar”.

Där fann Statskontoret att mycket litet har hänt i branschen sedan förra rapporten. Ett arbete inleddes av Dan Ericsson, statssekreterare hos kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

En styrgrupp med representanter från branschen enades om att det finns ett stort behov av åtgärder och sa sig villiga att vara med om att ta fram en lösning.

Gruppen har definierat sex problemområden, som handlar om förenklade byggregler, byggherrerollen, arbetsmarknadens parter, upphandlingsfrågor, industriella processer samt mätning och utvärdering.

I arbetsgruppen finns arbetsmarknadens parter representerade, liksom staten och Byggherrarna, som är ordförande.

Byggherrarna visade under gårdagens årsstämma att de vill ta en ny, mer aktiv roll. Vd Mats Björs la fram ett förslag till en ny gemensam vision.

— Målet är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass, sa Mats Björs.

Byggherrerollen ska stärkas genom kompetensutveckling och utbildning.