Nyheter

Byggjättar klimatkompenserar inte

Av 30 granskade företag är det bara tre som försöker mildra de negativa miljöeffekterna av flygresandet. Ingen av de fyra byggjättarna klimatkompenserar.

30 storföretag i olika sektorer har tillfrågats i tidningen Miljörapportens granskning av vilka som valt att klimatkompensera för sina flygresor. Tre svarade ja. Skanska Sverige, JM, Peab och NCC svarar nej.

JM uppger att den långsiktiga ambitionen är att byggföretaget ska bli klimatneutralt, men att kompensation för flygresor kan bli aktuellt först i nästa steg av detta arbete.

Läs hela artikeln på Miljörapportens hemsida