Nyheter

Byggjobb i Skåne hotade

Signalerna om inställda och uppskjutna byggprojekt i södra Sverige blir allt fler. Och nu kan det slå mot sysselsättningen i byggbranschen.

— Många av våra medlemsföretag säger att de får besked om att beställare avvaktar med bostadsprojekt, säger Mats Håkansson, chef för Sveriges Byggindustrier i Malmö.

Den ekonomiska krisen gör att hushållens efterfrågan på bostäder sviktar. Boräntorna stiger samtidigt som oron för framtiden gör en del spekulanter mer försiktiga.

I det nya bostadsområdet Stavstensudde i Trelleborg har flera projekt fått projekteras om. Peab, Riksbyggen och Mjöbäcksvillan är några företag som ändrat sina byggplaner.

— Det är fortfarande full fart på investeringarna i vår region men det finns frågetecken för sysselsättningen, säger Mats Håkansson.

Det byggs fortfarande mycket infrastruktur, som är kapitalintensiva projekt. Det återstår exempelvis fortfarande mycket jobb på Citytunneln. Lokalbyggande är också en sektor som fortfarande har god fart. Men den kraftigt vikande efterfrågan på bostäder med uppskjutna projekt kan slå mot sysselsättningen. För bostadsbyggen är personalintensiva.

— Vi har tidigare haft en överhettad konjunktur här och projekten har klarats med hjälp av mycket utländsk arbetskraft. Det är fortfarande oklart vad som händer nu när sysselsättningen går ner, säger Mats Håkansson.