Nyheter

Byggjobbare lever farligast i januari

Januari är den farligaste månaden. På byggen liksom på andra arbetsplatser, visar en färsk studie från norska Arbetstilsynet.

Totalt sett, i alla branscher, händer det dubbelt så mycket olyckor i januari än i juni på norska arbetsplatser. Februari och mars är också farliga månader.

– Vi har inte kommit på någon enkel förklaring till varför januari och de övriga vintermånaderna är farligast. Men vädret kan spela in, säger Ann Solberg Røv, seniorrådgivare på Direktoratet för arbeidstilsynet i dne norska tidningen Teknisk Ukeblad.

Flest olyckor sker i branschen ”Helse- och sosialtjenster”, sjukvård och socialtjänst, följt av ”Bygg og anlegg”.

Delar man in ”bygg – och anläggning” i olika kategorier är det dock vissa grupper i den branschen som toppar olyckstatistik. Och medan många branscher har fallande olyckstal är den relativt stabil för dessa farliga yrkeskategorier.

Värst drabbade är de som arbetar med att bygga vägar, flygplatser och idrottsanläggningar. Där händer det en olycka på 35 anställda.

Också många grupper som jobbar med ”Oppføring av byggnader” och hanterar stora och halvstora byggelement utomhus lever farligare än andra yrkeskategorier. Inte minst om de utför jobben på höga höjder.

Den norska studien gäller åren 2000—2008.