Nyheter

Byggjobbare tror på evig kärlek

Ingenjörer håller ofta sams med sina partner. I all fall om man ser till skilsmässostatistiken. Byggjobbare är ännu trognare.

Byggnads- och anläggningsarbetare hör till de yrkeskategorier som skiljer sig minst. Det visar skilsmässostatistik som tidningen Du&jobbet låtit Statistiska centralbyrån ta fram. 1,4 procent av dem skiljer sig under ett år. Siffrorna för ingenjörer och tekniker är något högre, 2,5 procent. Allra minst skiljer sig malmförädlingsoperatörer och brunnsborrare, 0,6 procent. Men också matematiker och statistiker ligger bra till med sina 0,8 procent.

De som skiljer sig i särklass mest är renhållningsarbetare, 7, 2 procent, följda av piloter och fartygsbefäl, 6,6 procent.

— Det som slog mig i statistiken är att bland många av de yrken som skiljer sig mest är utbildningsnivån inte så hög. Och att lågutbildade har en ökad andel skilsmässor har forskningen visat tidigare. Mönstret är tydligt, framför allt om båda är lågutbildade, kommenterar Magnus Wikström undersökningen i Du&jobbet. Han är professor i nationalekonomi vid Umeå universitet och har handlett en avhandling om skilsmässa och arbetslöshet.

Av statistiken framgår inte vem som har tagit initiativet till skilsmässan, ej heller könsfördelningen.

Dessa skiljer sig mest respektive minst

Renhållnings- och återvinningsarbetare 7,2%

Piloter, fartygsbefäl m.fl. 6,6%

Resevärdar m.fl. 6,5%

Städare m.fl. 6,4%

Köks- och restaurangbiträden 6,3%

Maskin- och motorreparatörer 5,2%

Säkerhetspersonal 5,0%

Övriga servicearbetare 5,0%

Storhushålls- och restaurangpersonal 4,8%

Slaktare, bagare, konditorer m.fl. 4,7%

Fordonsförare 4,6%

Vård- och omsorgspersonal 4,5%

Kundinformatörer 4,4%

Militärer 4,3%

Djuruppfödare och djurskötare 4,1%

Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m. 3,8%

Processoperatörer vid stål- och metallverk 3,7%

Montörer 3,6%

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 3,5%

Poliser 3,5%

Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjä 3,5%

Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling 3,5%

Lager- och transportassistenter 3,5%

Biomedicinska analytiker 3,4%

Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri 3,4%

Samhälls- och språkvetare 3,4%

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 3,3%

Brevbärare m.fl. 3,3%

Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri 3,3%

Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri 3,3%

Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker 3,2%

Handpaketerare och andra fabriksarbetare 3,2%

Psykologer, socialsekreterare m.fl. 3,2%

Andra lärare och instruktörer 3,2%

Övriga maskinoperatörer och montörer 3,2%

Byggnadshantverkare 3,2%

Verkställande direktörer, verkschefer m.fl. 3,1%

Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl. 3,0%

Administratörer i intresseorganisationer 3,0%

Växtodlare inom jordbruk och trädgård 3,0%

Chefer för mindre företag och enheter 2,9%

Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl. 2,9%

Bokförings- och redovisningsassistenter 2,9%

Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl. 2,9%

Processoperatörer, trä- och pappersindustri 2,8%

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2,8%

Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruind 2,8%

Maskinoperatörer, trävaruindustri 2,8%

Biblioteksassistenter m.fl. 2,8%

Präster 2,8%

Agenter, förmedlare m.fl. 2,8%

Sjuksköterskor 2,7%

Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens 2,7%

Datatekniker och dataoperatörer 2,7%

Övrig kontorspersonal 2,6%

Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl. 2,5%

Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens 2,5%

Chefer för särskilda funktioner 2,5%

Arkivarier, bibliotekarier m.fl. 2,5%

Ingenjörer och tekniker 2,5%

Processoperatörer, glas och keramiska produkter 2,5%

Säkerhets- och kvalitetsinspektörer 2,5%

Administratörer i offentlig förvaltning 2,5%

Grafiker m.fl. 2,5%

Dataspecialister 2,5%

Universitets- och högskollärare 2,5%

Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk 2,4%

Hälso- och sjukvårdsspecialister 2,4%

Kassapersonal m.fl. 2,3%

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 2,3%

Redovisningsekonomer, administrativa assistenter 2,3%

Drift- och verksamhetschefer 2,3%

Godshanterare och expressbud 2,2%

Grundskollärare 2,2%

Tecknare, underhållare, professionella idrottsutöv 2,2%

Förskollärare och fritidspedagoger 2,1%

Företagsekonomer, marknadsförare och personaltj 2,1%

Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2,1%

Gymnasielärare m.fl. 2,1%

Fysiker, kemister m.fl. 2,0%

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 2,0%

Gruv- och bergarbetare, stenhuggare 1,9%

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1,9%

Däckspersonal 1,9%

Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän 1,9%

Speciallärare 1,8%

Lokförare m.fl. 1,8%

Pastorer 1,8%

Fiskare, jägare 1,8%

Jurister 1,7%

Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m 1,7%

Högre ämbetsmän och politiker 1,6%

Industrirobotoperatörer 1,6%

Maskinförare 1,5%

Finmekaniker m.fl. 1,5%

Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. 1,4%

Processoperatörer, kemisk basindustri 1,4%

Garvare, skinnberedare och skomakare 1,4%

Byggnads- och anläggningsarbetare 1,4%

Grovarbetare inom bygg och anläggning 1,4%

Chefstjänstemän i intresseorganisationer 1,3%

Möbelsnickare, modellsnickare m.fl. 1,3%

Kontorssekreterare och dataregistrerare 1,3%

Skogsbrukare 1,2%

Driftmaskinister m.fl. 1,2%

Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl. 1,0%

Lantmästare, skogsmästare m.fl. 0,9%

Smeder, verktygsmakare m.fl. 0,9%

Matematiker och statistiker 0,8%

Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl. 0,6%

Källa: Du&jobbet