Nyheter

Byggkonjunktur skjuts fram – omöjligt att sia om framtiden

Situationen i Slite på Gotland gör det omöjligt för Byggföretagen att sia om framtiden. Bild: Gettyimages

Cementas ovissa framtid innebär att Byggföretagen för första någonsin inte kan presentera någon konjunkturprognos för nästkommande år. För innevarande år presenteras dock fina siffror för bostadsbyggandet, som trots pandemin slår alla rekord.

Chefekonom Fredrik Isaksson har arbetat med Byggföretagens konjunkturprognos i 15 år, men aldrig varit med om att man skjutit fram prognosen tidigare.

– Det har aldrig hänt tidigare att vi har behövt ställa in hela bedömningen. I samband med finanskrisen 2008 presenterade vi en prognos som innehöll två scenarier, men det är det närmsta vi har kommit, säger han till Byggvärlden.

”En siffersatt bedömning för bygginvesteringarnas utveckling under 2022 skulle i dagsläget helt enkelt vara behäftad med så stor osäkerhet att informationsvärdet skulle vara nära noll” skriver man i prognosen och syftar då på situationen i Slite på Gotland.

Cementas nuvarande tillstånd går ut 31 oktober. Riksdagen har röstat ja för en lagändring som innebär fortsatt tillfällig kalkbrytning. Cementa har också ansökt om att tillfälligt få fortsätta bryta kalk under en treårs-period, men än har regeringen inte fattat något beslut i frågan och när ett eventuellt beslut kommer kan det bli tal om överklagan.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en mycket osäker tid framför sig. Produktionsstopp i Slite vid en överklagan av Cementas speciallag skulle ge fatala konsekvenser på samhället i stort. I sämsta möjliga scenario riskeras 175 000 jobb i vår bransch redan i höst, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen.

Positivt med rapporten är att bostadsproduktionen har ökat kontinuerligt sedan den något oväntat tog fart redan under corona-året 2020. Antalet påbörjade bostäder 2021 blir 65 500, vilket är fler än tidigare rekordår 2017 då 64 000 bostäder påbörjades. Under 2020 påbörjades 55 000 bostäder.

– Bostadsproduktionen är det i prognosen som skiljer ut sig. I övrigt har vi en ekonomisk utveckling just nu som är väldigt stark i grunden. Men denna kommer också att påverkas negativt om det blir ett stopp i Slite eftersom byggindustrin är en så viktig del av hela ekonomin, säger Fredrik Isaksson.

I övrigt visar prognosen att lokalinvesteringarna sjönk med fem procent det första halvåret 2021. På den privata sidan var nedgången störst inom handeln och inom den offentliga sektorn var det de statliga investeringarna som uppvisade sämst utveckling.

Anläggningsinvesteringarna minskade sammantaget med nio procent första halvåret 2021. Offentliga sektorns investeringar minskade med sju procent medan de privata investeringarna backade med hela tio procent. Återhämtningen har nu inletts efter pandemins härjningar och en ljusare utveckling under andra halvåret gör att nedgången för helåret 2021 stannar på tre procent.

Sammantaget, slår man fast i prognosen, ökar bygginvesteringarna med cirka tre procent i år efter att ha varit i stort sett oförändrade i fjol. Främsta drivkraften är den positiva utvecklingen av investeringar i nya bostäder.