Nyheter

Byggkostnaden ökar – men i lägre takt

2017 var den genomsnittliga produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus 45 398 kr i riket som helhet.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade byggnadskostnaden med knappt 4 procent för flerbostadshus och drygt 6 procent för gruppbyggda småhus år 2017 jämfört med 2016.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt var 62 procent högre jämfört med hyresrätter.

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2017 jämfört med 2016 för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus, enligt statistik från SCB.

Kostnaden ökade något mer för gruppbyggda småhus (ca 6%) jämfört med flerbostadshus (ca 4 %), enligt Byggnadsprisindex (BPI).

Föregående period (2015-2016) var ökningen 8 procent för både flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Den genomsnittliga produktionskostnaden år 2017 var 45 398 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus i riket som helhet. Produktionskostnaden var högst i Stor-Stockholm med 62 164 kr och lägst i Södra Sverige med 32 291 kr.

För gruppbyggda småhus låg den totala produktionskostnaden i riket som helhet på i genomsnitt 34 081 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionskostnaden var högst i Stor-Stockholm med 41 909 kr och lägst i Norra Sverige med 28 626 kr.

Produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är betydligt högre, 62 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (53 527 kr respektive 33 161 kr).

Högre markkostnad för bostadsrätter förklarar en del av skillnaden. För riket uppgick markkostnaden år 2017 i genomsnitt till 9 533 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markkostnaden 13 367 kr per kvadratmeter lägenhetsarea medan den för hyresrätter var 3 834 kr.