Byggmaterial

Byggkostnaderna fortsätter att öka

Golvmaterial har ökat mest i pris bland byggmaterial det senaste året. Foto: Gettyimages
Golvmaterial har ökat mest i pris bland byggmaterial det senaste året. Foto: Gettyimages

Byggkostnadsindex för flerbostadshus fortsätter att öka, enligt färska siffror från SCB. Mellan mars 2022 och mars 2023 är ökningen 14,9 procent.

Entreprenörens kostnader står för 82 procent av byggkostnadsindex och byggherrens kostnader för 18 procent. Ökningen mellan februari och mars i år var 0,1 procent, vilket är mindre än ökningen mellan januari och februari där byggkostnadsindex ökade med en procent.

Trävaror sjunker i pris

Medan kostnaderna för löner och maskiner var oförändrade mellan februari och mars i år så ökade omkostnaderna med 0,4 procent. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 0,7 procent. Kostnaderna för byggmaterialet var i stort sett oförändrat, dock ökade golvmaterial och övrigt byggmaterial något, medan trävaror och armeringsstål sjönk med 1,6 respektive 0,7 procent.   

Räntekostnader upp 170 procent

På ett år (mars 2022-mars 2023) har byggkostnadsindex för flerbostadshus ökat med 14,9 procent. Entreprenörernas kostnader steg 8,1 procent och byggherrens kostnader med 49,1 procent. De ökade byggherrekostnaderna kan främst förklaras av räntekostnaderna som på ett år har stigit med 170,7 procent.

Senaste året

Bland byggmaterialet har golvmaterialet stigit mest i pris med 24,5 procent sedan mars 2022, följt av elmaterial med 17,2 procent och övrigt byggmaterialet (bland annat isolering, gips, träbaserade skivor, papp) med 15,7 procent. Trävaror och armeringsstål har sjunkit mest i pris det senaste året, 14,4 respektive 4,5 procent.