Nyheter

”Byggkostnaderna måste bromsas”

Regeringen måste bredda sitt arbete för ett ökat bostadsbyggande. Det skriver företrädare för Sveriges kommuner och landsting (SKL) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Skribenterna vill bland annat att regeringen ser över flyttskatten eftersom den, enligt dem, gör att många avstår från att flytta.

De strikta reglerna för bankernas utlåning till privatpersoner och byggföretag hindrar dessutom bostadsbyggandet menar de.  

Skribenterna uppmanar även regeringen att tillsätta en utredning för att analysera kostnadsökningarna i byggbranschen och komma med förslag på hur dessa kan bromsas. De vill att samma utredning föreslår ett system för hur byggkostnadsutvecklingen i branschen kan bevakas i framtiden.