Byggmaterial

Byggkostnaderna ökar lavinartat

byggvaruhus
Priset på trävaror har ökat med över 45 procent på ett år. Foto: Getty Images

Mellan april 2022 och april 2021 ökade byggkostnaderna med 12,2 procent, vilket är den högsta förändringen i årstakt sedan 1981, enligt SCB. Framför allt ökade kostnaderna för byggmaterial och drivmedel.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 3,4 procent mellan mars och april i år, enligt SCB:s siffror. Att jämföra med samma period förra året då ökningen var 0,9 procent. Sett till helåret, mellan april 2021 och april 2022, är ökningen hela 12,2 procent. Den främsta förklaringen, enligt SCB, är de ökade byggmaterialpriserna, men även transporter, drivmedel och elkraft samt byggherrekostnader har stor påverkan. 

Dieseloljan upp 61,2 procent

Entreprenörernas kostnader står för 82 procent av byggkostandsindex medan byggherrarnas del är 18 procent. Byggherrekostnaderna steg med 6,3 procent under året och påverkade byggkostnadsindex uppåt med 1,1 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på högre räntekostnader. Entreprenörernas kostnader steg med 13,5 procent, vilket bidrog med 11,1 procentenheter till den totala ökningen i byggkostnadsindex. Entreprenörernas kostnader för transporter, drivmedel och elkraft steg med 27,4 procent under tolvmånaders-perioden, främst ökade kostnaderna för dieselolja och elkraft, 61,2 respektive 57,6 procent.

Ökade 107,2 procent

Entreprenörernas kostnader för byggmaterial steg med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022, där sticker armeringsstålet ut med en ökning på hela 107, 2 procent. Järn och stål (inklusive armeringsstål) ökade med 62,6 procent och kostnaderna för trävaror ökade med 45,4 procent. Enligt SCB är byggkostnadsökningen det senaste året den högsta förändringen i årstakt sedan 1981.

Byggmaterialindustrierna

Byggmaterialindustriernas vd Anna Ryberg Ågren säger att företagen inom organisationen gör vad man kan för att möta den efterfrågan som finns.

– Det handlar om att bygga bort de obalanser som har uppstått på marknaden så att kunderna ska kunna förhålla sig till en normal försörjning. I ett läge som detta behöver vi dock alla ha förståelse för att det tillgängliga utbudet är begränsat och att leveranstiderna kan bli längre än normalt.

Förändringar efter varuslag, april 2022

Varuslag Mars 2022–
April 2022 (%)
April 2021–
April 2022 (%)
Armeringsstål+21,6+ 107,2
Järn och stål*+12,6+62,6
Trävaror+6,8+45,4
Betongvaror+5,8+21,8
Golvmaterial+6,2+20,3
Övrigt byggmaterial**+6,9+19,7
VVS-material+0,4+13,9
Elmateriel+4,0+13,6
Material för målning+0,0+9,6
Snickerier+1,8+9,2
Vitvaror‑0,2+8,0
Summa för byggmtrl+5,6+24,4
* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera. Statistik: SCB

Utveckling för olika byggvaror april 2021–april 2022

Faktorprisindex för flerbostadshus exklusive moms

Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Faktorprisindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. Statistik: SCB