Statistik & Analys

Byggkostnadsindex ökar med 14,6 procent

Kostnaderna för byggmaterialet ökar generellt på årsbasis, enligt SCB, men kostnaderna för trävaror minskar. Foto: Gettyimages
Kostnaderna för byggmaterialet ökar generellt på årsbasis, enligt SCB, men kostnaderna för trävaror minskar. Foto: Gettyimages

Byggkostnaderna för flerbostadshus fortsätter att öka från redan höga nivåer. Byggkostnadsindex ökade med 14,6 procent i september, jämför med samma period förra året, enligt SCB:s senaste siffror.

Byggkostnadsindex steg med 1,2 procent i september jämfört med augusti 2022. Jämför man augusti 2021 och augusti 2022 var ökningen 13,8 procent, en siffra som alltså ökar till 14, 6 procent om man i stället jämför septembermånaderna 2021 och 2022.  

Maskinkostnader

Enligt SCB bidrog bland annat de höga räntekostnaderna till att byggherrekostnaderna ökade med 4,8 procent i september jämfört med augusti 2022. Entreprenörens kostnader ökade med 0,4 procent. Entreprenörens kostnader utgör 82 procent av byggkostnadsindex och byggherren 18 procent.  

Största ökningarna bland entreprenörernas kostnader mellan augusti och september 2022 stod maskinkostnaderna för med 3,8 procent. Bland byggmaterialet är det främst kostnader för VVS-material och golvmaterial som ökar, 2,9 procent respektive 2 procent.  

Trävaror sjunker i pris

Sett till helåret september 2021 till september 2022 ökade byggherrens kostnader med 27 procent, medan entreprenörens kostnader steg med 12 procent. På helåret ökar samtliga byggmaterial förutom trävaror som sjönk med 1,5 procent. Mest ökar kostnaderna för armeringsstål som mellan september 2021 och september 2022 ökade med 43,1 procent, golvmaterialet ökade under året med 27,7 procent.   

Förändringar efter varuslag, september 2022, enligt Statistiska Centralbyrån 

Varuslag Prisförändring i procent 
  Augusti 2022– 
September 2022 
September 2021– 
September 2022 
Armeringsstål +0,2 +43,1 
Järn och stål* ‑0,3 +29,1 
Golvmaterial +2,0 +27,7 
Elmateriel ‑0,8 +21,4 
Övrigt byggmaterial** ‑0,8 +20,0 
Betongvaror ‑0,1 +15,8 
Snickerier +0,8 +14,9 
Vitvaror ‑0,1 +12,9 
VVS-material +2,9 +12,1 
Material för målning ‑0,3 +8,7 
Trävaror ‑0,0 ‑1,5 
S:a för byggmatreal +0,2 +17,8 

* inklusive armeringsstål. ** här ingår bland annat material till värmeisolering, soprumsutrustning, gips­ och träbaserade skivor, papp med mera.