Nyheter

Bygglärlingar får hjälp

Antalet arbetslösa bygglärlingar utan avslutande yrkesbevis riskerar att öka. Det anser Byggettan och Sveriges Byggindustrier som startar ett gemensamt projekt för att motverka detta.

Lärlingsslaget heter den gemensamma ansträngningen som Byggettan och Sveriges Byggindustrier region öst står bakom. Med projektet vill man säkerställa återväxten inom byggbranschen genom att få in arbetslösa lärlingar på främst små företag, förklarar Byggettan i ett pressmeddelande.

Görs inte detta riskerar arbetslösheten bland bygglärlingarna att öka framöver, anser organisationerna och pekar på att elevantalet på skolor med byggutbildning ökat kraftigt det senaste året.

— Samtidigt har lågkonjunkturen kommit. Risken är att antalet lärlingar som inte får ut sitt yrkesbevis och därmed blir arbetslösa ökar. I förlängningen leder det till att unga människor, som vill jobba med detta, försvinner till andra branscher, säger Johan Lindholm, Byggettans ordförande, till Byggvärlden.

Mer precist går lärlingsslaget ut på att framförallt mindre företag kan anställa lärlingen under en begränsad tid mellan två veckor och fyra månader. Förhoppningen är att lärlingen genom detta får möjlighet att gå färdigt sin utbildning och kanske också får en anställning på företaget.

Lärlingsslaget pågår fram till årsskiftet 2009-2010. Om konjunkturen inte vänt och projektet fungerar kan det få en fortsättning efter det.