Nyheter

”Bygglärlingar riskerar bli utan jobb”

Platserna på landets byggutbildningar har blivit fler under senare år. Nu är Mats Pertoft, miljöpartiets ledamot i riksdagens utbildningsutskott, orolig att byggeleverna kommer att gå ut i arbetslöshet.

– Jag kommer att ta debatten med Sven Otto Littorin i riksdagen så att regeringen tar initiativ till åtgärder över hela landet som syftar till att underlätta för lärlingar att nå ut på arbetsmarknaden. Jag hoppas att de återinför resurser till bland annat Hallandsmodellen, säger Mats Pertoft i ett pressmeddelande.

Hallandsmodellen var ett samarbete mellan länsarbetsnämnden, länsmuseimyndigheten, byggbranschens yrkesnämnd, Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges byggindustrier. Det drogs igång 1993 och ledde till att många lärlingar fick jobb med renovering av kulturbyggnader.

Nu har projektet avslutats på grund av att de statliga pengarna som tidigare kom från länsarbetsnämnden har dragits in.

– Utbildningsminister Jan Björklund har försökt profilera sig som vän av lärlingsutbildningar och har också avsatt extra medel till försöksverksamhet. Regeringen borde vara medveten om att lärlingssystem är särskilt beroende av att lärlingarna verkligen kommer ut på arbetsmarknaden, där ju en stor del utbildningen ska vara förlagd. Men det verkar tyvärr inte vara fallet, säger Mats Pertoft.