Nyheter

Bygglov för uppstickare bakom Centralen

Södra Nyhamnen i Malmö växer med ett 20 våningar högt bostadshus. Illustration: Jais Arkitekter

Strax intill den iögonfallande Glasvasen bakom Centralen uppförs nu ännu en uppseendeväckande byggnad.
Stadsbyggnadsnämnden I Malmö har beviljat bygglov för ett 20 våningar högt flerbostadshus i Södra Nyhamnen.

Nyhamnens omvandling till en tät, grön och funktionsblandad stadsdel är en viktig del av att utvidga och vidareutveckla Malmös stadskärna. Fullt utbyggd kommer Nyhamnen att rymma cirka 6 000 nya bostäder. Här ska också finnas möjligheter för ett varierat näringsliv med runt 13 000 sysselsatta.

Beslutet i stadsbyggnadsnämnden innebär att själva entrékvarteret till Södra Nyhamnen nu är komplett. 20-våningshuset med 86 lägenheter och lokaler i bottenplan kommer att byggas samman med kontorshuset Foajé på fastigheten intill, som fick bygglov vid nämndens förra sammanträde, och båda husen kommer att dela på en grön takterass.

Bostadshuset är ritat av Jais Arkitekter och Veidekke är byggherre. Huset kommer att vara Svanenmärkt, vilket bland annat innebär energisnål byggprocess och drift. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara vid månadsskiftet 2019–20.

– Det är viktigt att verkligen ta tillvara det stationsnära läget. Här kommer boende ha tillgång till hela Skånes och Köpenhamns arbetsmarknad utan bil. Samtidigt förvandlas en idag otrygg och trafiktyngd plats till en ny levande framsida för Malmö, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.