Nyheter

”Byggmarknaden utvecklas positivt”

Peab märker av en trögare byggmarknad, men ökar trots det både resultat och omsättning under första kvartalet 2008.

Peab redovisar ett resultat före skatt på 275 miljoner kronor för det första kvartalet 2008, att jämföra med 152 miljoner för samma period förra året.

— Vi har ett fortsatt starkt orderläge med en orderstock vid periodens utgång uppgående till rekordhöga 28 091 miljoner kronor, jämfört med 26 299 miljoner kronor vid årsskiftet, säger Mats Paulsson, vd och koncernchef för Peab, i en kommentar till rapporten.

Även om byggföretaget känt av en trögare bostadsmarknad ser Mats Paulsson stora långsiktiga behov av bostäder.
— Den totala byggmarknaden fortsätter att utvecklas positivt, med stora behov av bygginvesteringar framöver, även med hänsyn till osäkerheten på de finansiella marknaderna.

Peabs nettoomsättning ökade med 14 procent till 7 630 miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med 6 705 miljoner kronor motsvarande period 2007.