Nyheter

Byggmaterialpriset upp 16 procent på ett år

Byggkostnaderna ökar i landet. Bild: Henrik Ekberg

Faktorprisindex för flerbostadshus ökade med 8,2 procent mellan oktober 2020 och oktober 2021, visar siffror från Statistiska Centralbyrån. För byggmaterialet är det trävarorna som står för den största ökningen – hela 81,8 procent på ett år.  

Det senaste statistiken från SCB visar att byggkostnaderna fortsätter att stiga. Entreprenörens kostnader för flerbostadshus steg med 9,4 procent medan byggherrens kostnader ökade med 2,8 procent under det senaste året. Detta oroar Sveriges Allmännytta, som menar att byggkostnaderna måste pressas om byggandet ska kunna öka i den takt som krävs.

– Det är extremt allvarligt att kostnadsutvecklingen fortsätter från nivåer som redan innan har begränsat var och hur mycket det går att bygga. Vi ser redan nu att det påverkar byggprojekt, och vi kommer sannolikt att få se såväl stoppade nybyggnads- och renoveringsprojekt som att underhåll skjuts på framtiden, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Byggmaterialpriserna har, enligt SCB:s siffor, på ett år ökat för entreprenörerna med 16,6 procent. Trävaror och armeringsstål står för den största ökningen, trävarorna har det senaste året ökat med hela 81,8 procent och armeringsstålet med 64,8 procent. Enligt SCB beror denna ökning på råvarubrist och ökad global efterfrågan. Vidare ökade övrigt järn- och stålmaterial (inklusive armeringsstål) med 41 procent, betongvaror med 13,9 procent, VVS-material med 11,1 procent och övrigt byggmaterial med 10,3 procent.

– Det är ohållbart att byggmaterialpriserna fortsätter att öka. Det krävs flera åtgärder för att komma till rätta med detta, men ett sätt att få ner priserna är materialneutrala klimatkrav. Genom att kommuner föreskriver användandet av specifika material i byggnationen, förvärras prisutvecklingen på byggmaterial. Materialneutrala krav kan bidra till mer innovation och skapa mer prisvärda och klimatsmarta material, säger Jonas Högset.