Nyheter

Byggnads begär medling

Ett brev om stopp för en löneökning har fått Byggnads att reagera kraftfullt mot Sveriges Byggindustrier. Avtalsförhandlingarna har just inletts men redan nu begär Byggnads medling.

Brevet till Sveriges Byggindustriers medlemsföretag innehåller en uppmaning om att de inte ska betala ut den tidigare överenskomna löneökningen med 3,40 kronor i timmen från 1 april i år.

”Stridsåtgärd”, anser Byggnadsarbetareförbundet och vänder sig till Medlingsinstitutet.
— Det är inte alls någon stridsåtgärd, hur har de kunnat tolka in det, frågar Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

— Vår uppfattning är att konflikt ska undvikas till varje pris. När nu BI väljer att föra in lönefrågor i avtalsförhandlingarna, och på det sättet vidtar en stridsåtgärd, väljer vi att vända oss till Medlingsinstitutet för att få deras hjälp, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnadsarbetareförbundet, i ett pressmeddelande.

Mats Åkerlind:
— Det är Byggnads som har sagt upp avtalet för omförhandling. Då faller självklart alla de överenskommelser som finns sedan tidigare. De har dessutom kommit med förslag som skulle innebära de mest genomgripande förändringar vi sett och där flera skulle kosta en hel del pengar, säger han.

Förhandlingen mellan Byggnads och BI om ett samlat byggavtal har pågått sedan i höstas. Men det tycker Mats Åkerlind är en sanning med modifikation.
— Vi har väl egentligen inte riktigt förhandlat. Det kan nog vara bra att det här går till medling, säger han.