Nyheter

”Byggnads borde diskutera med ödmjukhet”

Ett utvecklat europeiskt samarbete är bra för svenska byggföretag. Det säger Sveriges Byggindustriers vice vd Mats Åkerlind inför EU-valet. <br></br> — Vi har inte tagit politisk ställning men det är viktigt att rösta, säger han och kritiserar

— Byggnads vill att utländska byggföretag ska ge minst 145 kronor i timmen till sina medarbetare. Det är mer än vad många svenska byggföretag utbetalar i lön och det är en ren löneglidning. Byggnads borde därför sätta sig ner och bli mer ödmjuka, säger Mats Åkerlind.

Det var under måndagen som Byggnads startade sin valkampanj inför EU-valet med att hävda att principen lika lön för lika arbete måste försvaras i EU. Under ett valtal i Stockholm förklarade Byggnads andre ordförande Thomas Gustavsson att oseriösa byggföretag med låga lönenivåer tar plats i Sverige efter den omtalade Laval-domen. Där underkände EG-domstolen fackets krav på att det lettiska byggföretaget Laval un Partneri skulle betala 145 kronor i timmen till sina anställda.

Mats Åkerlind på Sveriges Byggindustrier anser att svenska villkor för byggarbetare visserligen bör försvaras, men att marknaden måste ta hänsyn till domen, och den europeiska marknaden.
— Konkurrens är av godo. Vi tror att den svenska byggmarknaden mår bra av att utländska byggföretag kommer hit. Man får spänna bågen. Dessutom har svenska byggföretag fördelen av att kunna språket, lagar och standardkraven väldigt bra, säger han.

Byggnads anser att medarbetare på utländska byggföretag får sämre löner än om svenska avtal följdes.
— Om man är ett bra företag så blir det snarare tvärtom. Då kommer det att gå bra och man kan höja lönerna.

Men varför bör byggbranschens medarbetare rösta i EU-valet?
— Vi har inte tagit politisk ställning som Byggnads, och det finns väl inget område som är extra viktigt för byggbranschen. Men det är viktigt att rösta ändå och för en utvecklad frihandel i Europa, säger Mats Åkerlind.