Nyheter

Byggnads kräver krafttag för säkrare arbetsmiljö

Regeringen och arbetsgivarna måste satsa hårdare på att göra arbetsmiljön säkrare. Det kräver Byggnadsarbetareförbundet. <br></br> — Ingen ska behöva förolyckas på sin arbetsplats, säger Thomas Gustavsson, andre förbundsordförande i byggfacket

Främst är det regeringens neddragningar av Arbetsmiljöverkets verksamhet som retat upp Byggnads, som hållit förbundsfullmäktige under de senaste två dagarna. Det ökade antalet dödsolyckor på byggarbetsplatser på senare tid gör att fackförbundet nu kräver krafttag.

— Inspektionerna på arbetsplatserna som gjordes tidigare sker inte längre, det är inte bra. Vi behöver en neutral myndighet som granskar arbetsmiljön, säger Thomas Gustavsson.

Byggfacket menar att det bara är Arbetsmiljöverket som har laglig rätt att inspektera och stoppa byggen med bristande arbetsmiljö. Av den anledningen borde anslagen för myndigheten snarare höjas. Dessutom måste arbetsgivarna ta större ansvar för byggnadsarbetarnas säkerhet.

— Arbetsgivarna måste prioritera arbetsmiljön och ha en dialog med sina anställda och facket för att få säkra arbetsplatser, fortsätter Thomas Gustavsson.

Och byggfacket, vad ska ni göra för att öka säkerheten på byggarbetsplatserna?
— Vi har våra regionala skyddsombud som jobbar ute på avdelningarna och kommer inte att dra ner på den verksamheten. Sedan tar vi till exempel upp arbetsmiljöfrågor under våra kurser, att man måste använda fallskydd och andra hjälpmedel. Vi har även de facklig förtroendevalda skyddsombuden ute på arbetsplatserna, men de behöver få stöd i sitt arbete. Det stödet kan de få av Arbetsmiljöverket.

Kraven från Byggnads förbundsfullmäktige:

Att arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin omedelbart måste stoppa neddragningen av Arbetsmiljöverkets resurser och istället öka anslagen.

Att regeringenmåste tillföra mer resurser för utbildning av skyddsombud.

Att arbetsgivarnamåste sätta arbetsmiljön i första hand och inte låta pressade byggtider leda till att våra medlemmar riskerar liv eller hälsa. Arbetsgivarnas efterlevnad av arbetsmiljöplanerna måste bli bättre.

Att byggherrarnamåste ta ansvaret för arbetsmiljön och inte lämna över ansvaret till underleverantörerna.