Nyheter

Byggnads krävs på skadestånd

Fackförbunden visste att blockaden mot Laval un Partneris skolbygge i Vaxholm kunde strida mot EG-rätten och att letterna skulle kräva skadestånd. Därför kräver deras ombud miljonskadestånd av facket.

På torsdagsmorgonen inleddes förhandlingarna i Arbetsdomstolen om Vaxholmsfallet, fem år efter att det lettiska byggföretaget vann upphandlingen av skolbygget.

Lavals svenska byggledningsföretag gick i konkurs och letterna fick lämna över bygget. EG-domstolen konstaterade i sin dom att byggnadsavtalet är diskriminerande mot utländska företag.

Advokat Martin Agell tryckte i sakframställan på morgonen på två saker:

• Arbetsdomstolen har redan konstaterat att stridsåtgärdernas syfte var att tränga undan ett befintligt kollektivavtal med det lettiska byggfacket. Detta är ett brott mot Lex Britannia och skadeståndsberättigat enligt medbestämmandelagen.

• Byggnads försökte tvinga Laval att skriva på ett avtal med detaljerade och omfattande krav på företaget — och detta är otillåtna avtalskrav, enligt EG-domstolen.

— Byggnads krävde ett fullständigt kollektivavtal och att Laval skulle betala 145 kronor per timme, sa Martin Agell.

Han pekade också på bevisning som stödde att Laval upplyst facket om att de skulle rikta skadeståndsanspråk.
— Det bör ses som vårdslöst att ignorera alla varningar om skadestånd. Förbunden hade mottagit invändningar om fredsplikt.